Kære Forum bruger

Siden er blevet nedlagt efter vi på et bestyrelsesmøde besluttede at nedlægge forumet da der ligget et stort dagligt arbejde med at fjerne nye medlemmer af forum som havde onde hensigter samt at vedligeholde forum.

Samtidigt har der stort set ikke været nogen som helst aktivitet på siden med nye opslag 1 til 2 det sidst år.
Set i lyset af dette, med meget arbejde og ingen som bruger, har vi valgt at lukke dette tilbud.


Dear user

The site was closed down after we decided at a board meeting to close the forum as there was a lot of daily work to remove new members of the forum who had bad intentions and to maintain the forum.

At the same time, there has been virtually no activity on the site with new entries 1 to 2 over the past year.
In view of this, with a lot of work and no one as a user, we have chosen to close this offer.